Håndbold

Til forsiden

Til afdelingen


Håndboldudvalget


Værdigrundlag
Mission
Vision & mål

Om os

Værdigrundlag.

ÅHG- håndbold er en forening, hvis grundlag er demokratiske processer. Derfor afholdtes løbende stormøder og visionsmøder for at sikre fælles forståelse af, og beslutning om afdelingens værdier, politik og organisation

Der er udformet følgende politik, som vi arbejder ud fra og er forpligtet på:

 • I ÅHG arbejder vi primært for bredden.
 • Klubbens medlemmer skal have gode oplevelser med at spille håndbold i klubben og føle sig som en del af helheden.
 • ÅHG skal have et positivt image og kendes på åbenhed.
 • ÅhG’s medlemmer skal være stolte af at være en del af deres klub.
 • ÅGH er byens håndboldklub, og skal leve op til de forpligtigelser og forventninger, der følger med dette

 Derfor arbejder vi i håndboldudvalget på at:

 • Have en dygtig og veluddannet trænerstab.
 • Sikre en ordentlig omgangstone på og uden for banen.
 • Opmuntre til at der spilles frisk og glad håndbold
 • Sikre en sammenhæng mellem træningsarbejdet på de forskellige alderstrin, således at    overgangen fra en afdeling til en anden bliver så god som mulig.
 • Have mange sportslige aktiviteter; stævner,  håndbolddage o.s.v.
 • Bakke op om sociale aktiviteter som ture til ligakampe, afslutnings- og julefester,    bowlingaften, skøjtetur o.lign.
 • Etablere aktiviteter og løfte div. arbejdsopgaver,der dels kan sikre klubbens økonomi. (Julebal, Banko, Djurslands Bank, Loppemarked, Beach Party) og dels give en fællesskabsfølelse blandt  medlemmerne på tværs af hold og alder gennem en fælles indsats.
 • Forbedre de fysiske rammer omkring håndbolden, så det sociale liv bedre kan trives.
 • Sikre at turneringer afvikles planmæssigt.
 • Arbejde bevidst og professionelt med sponsorering.
 • Have en god kommunikation både internt og eksternt.
 • Have en god kontakt til forældregruppen; vi vil gerne både lytte til forældrene og have dem til at hjælpe med i håndboldafdelingen.

Med afsæt i dette forventes Du/I at bidrage til at skabe et godt miljø omkring holdet og afdelingen. Vi forventer I både hjælper med at løfte hverdagens praktiske opgaver så som tidtagning, kørsel, tøjvask eller kioskvagt, men også at du/I  hjælper håndboldudvalget med at sikre økonomien.

På de enkelte hold vil vi gerne, at I understøtter trænerens indsats med at skabe stærke venskabsbånd mellem børnene ved at indgå i/arrangere sociale aktiviteter.

Klubben baserer også sin økonomi på at afvikle en række events. Per tradition er det fx. Julebal, servering til Djurslands Banks generalforsamling, Beach Party og JuleStævneBanko. Ved at melde jer som hjælpere, vil I medvirke til at sikre håndboldafdelingen gode levevilkår.

Der stor brug for jer forældre. Vi vil i håndboldudvalget løbende tage initiativer og arbejde for at få flere til at vælge håndbold i deres fritid. Vi vil arbejde hårdt for, at jeres børn får så optimalt et tilbud som muligt. Vores vision går på igen at få hold af begge køn i alle rækker

Vi ser frem til at afholde forældremøder sammen med jer. Vi ser frem til at orientere jer om forskellige praktiske forhold, men bestemt også til at få positive input fra jer om, hvordan vi kan drive klubben endnu bedre.

VISION

 • at have mindst et hold i alle rækker
 • at være den foretrukne håndboldklub i Grenå og omegn
 • at være kendt for et godt klubliv, hvor det sociale og pædagogiske vægtes højt
 • at have god gensidig kommunikation og forståelse mellem spillere, forældre, trænere, ledere
 • at alle føler sig velkomne og som en del af et positivt fællesskab
 • at frivillige føler sig set og føle sig som en del af et godt fællesskab.

MÅL

 • at vi senest i sæsonen 19/20 har hold i alle rækker
 • at tilgangen af spillere er større end afgangen
 • at vi i foråret 19 kan opstille mindst 5 aktiviteter, der har været med til at fremme klublivet
 • at der er afholdt visionsdag, hvor afdelingens fremtid afstikkes i fællesskab
 • at hjemmesiden fra foråret 19 fremstår mere levende og overskuelig
 • at der er mindst 5-8 repræsentanter fra alle hold til forældre og 90 procent af trænerne til trænermøder
 • at staben af hjælpere til arrangementer er udvidet med 10%
 • at en mentorordning er oprettet senest i 19, og at mentor får positiv respons fra spillerne
 • at holdene har bredde og spillemæssig styrke til at klare sig så optimalt som muligt.

HANDLINGER -til fremme af hold i alle rækker

 • Dygtige veluddannede trænere, der trives i klubben
 • Håndboldens dag
 • Skoleindsats
 • Håndboldkaravane
 • Gratis kontingent i 2 måneder

 HANDLINGER -til fremme af klubliv 

 • Stævne for U4-U8
 • Overnatningsarrangementer
 • Derbydag
 • Sannes kaffe
 • Håndboldens Dag
 • Åben kiosk for seniorer
 • Skoleindsatsen
 • Velkomstfolder udformet til uddeling til nye
 • Mentorordning/kontaktlærerordning indføres i løbet af 2019

 HANDLINGER -til fremme af kommunikation 

 • Beskeder på fb og hjemmeside rettidigt
 • Afholder  mindst 2 forældremøder, 3 trænermøder, et antal spillermøder
 • Åbenhed omkring driften af foreningen
 • HU-mødereferater på hjemmesiden
 • Trænere/spillere skriver på hjemmesiden
 • Avisindlæg og pressemeddelelser udformes
 • Visionsdag, hvor alle med tilknytning til håndboldafdelingen/foreningen inviteres til at deltage

 HANDLINGER -til fremme af frivillighed 

 • Indsatser i forhold til ansøgning til kommunens puljer
 • Åbenhed omkring budget - forståelse for sammenhæng !!??

 Følg os på Facebook:


_______________________________

Støt vores 

Sponsorer

Vi har så mange fantastiske lokale sponsorer, som støtter op om os på mange måder.

MEN husker DU at give din støtte tilbage?

Kig lidt nærmere på dem, og HUSK hvem det er når du skal handle, vælge bank eller har brug for nogle af de mange ydelser de tilbyder!

Klik her og se dem: Sponsorer