Arkivet

Gå tilbage

Arkivet - 2016

Årets Hjalmar 2016


Modtagere i 2016:  Susan Bech og Morten Gleerup

Pokalen gives for en ekstraordinær og gerne bred indsats over lang tid. Prismodtagerne må siges at have fortjent pokalen på fornem vis.  Gennem en årrække har de været i ungdomsudvalget, trænere, forældrerepræsentanter i håndboldafdelingen, og har hjulpet meget bredt. Senest er det kioskudvalget, der nyder godt af deres frivillige arbejde.

Nyt i år var det, at bestyrelsen havde besluttet at uddele pokalen til aftenfesten på Åstrup Dagen.

Åstrup Idrætsforening 

 

Nyt fra Norddjurs Idrætsråd
April 2016
Efter  Norddjurs Idrætsråds ordinære generalforsamling og efterfølgende konstituering ser bestyrelsens sammensætning således ud:

Jørgen Kildahl Josefsen, Åstrup Idrætsforening,Formand (jj.josefsen@stofanet.dk, tlf. 2033 8993)
Hans Ole Malfeld, Grenaa Idrætsforening, Kasserer 
Tom Bytoft, Auning Idrætsforening
Kai Hansen, OK Djurs
Ebbe Strandgaard, Ørsted Idrætsforening
Merete Greve, Allingåbro Idrætsforening
Frank Birch, AC Norddjurs
Pernille Dohn, Nørre Djurs HK
Michael Pedersen, Grenaa Bordtennisklub


KUNSTGRÆS- & MULTIBANE PÅ ÅSTRUP STADION!!

11. marts 2016

Jeg har hermed fornøjelsen at bringe en FANTASTISK NYHED. DBU Direktionssekretariat meddelte mig i går, at på baggrund af min projekt ansøgning hos Nordea-fonden og DBU i februar i år, for anlæggelse af en multibane på Åstrup Stadion, ville det i dag kl. 7 blive offentliggjort, at Åstrup IF og ÅHF her i 2016 får tildelt støtte til opførelse af en multibane fra Nordea Fonden og DBU. Nu er det officielt, som en stor og glædelig nyhed.

Jeg er utrolig meget stolt, glad og overvældet over, at mine ansøgninger på vegne af ÅHF og Åstrup IF hos Nordea Fonden og DBU for at få støtte til en multibane nu er lykkedes. Det skete ved sidste og 5. ansøgnings runde, hvor ÅHF og Åstrup IF er blandt 14 klubber fordelt over Danmark, som er blevet udvalgt af i alt 69 ansøgere. Jeg har søgt i 2013, 2014 og 2015 og nu igen i 2016. Det gav åbenbart udslag af at være vedholdende og skrive bedre og bedre ansøgninger.

Desuden kan jeg meddele, at Kai Hansen har hjulpet med ansøgningen, og har samtidig søgt hos LAG Midler, og herfra er der i sidste uge givet tilsagn om yderligere støtte til multibanen.
Multibanen bliver en bane til gavn for alle - for spillere i ÅHF, for unge og ældre, for Åstrup Stadions naboer, for lokalsamfundet. Til leg og sport og til motivation for fysisk udfoldelse. Det bliver så godt. Banen er budgettet til en størrelse af 16 x 28 meter og med 3. generations kunstgræs. Jeg anser det nu for realistisk, at der ultimo 2016 eller primo 2017 er anlagt en multibane på Åstrup Stadion, idet der nu er til gået så store midler, at vi allerede nu er rigtig godt på vej.
Per Christensen
Åstrup/Hammelev Fodbold
http://www.dbu.dk/Nyheder/2016/Marts/Nye_multibaner_2016


Referat fra håndboldafdelingens medlemsmøde
 

2. februar 2016 i Åstrup Fritidscenter

Se det, klik: Her


Hæder til kulturens og foreningslivets inspiratorer d. 5. marts 2016

Årets kulturprismodtager, årets frivillige leder og årets forening blev hædret på Norddjurs Kommunes KulturHurlumhejdag, lørdag 5. marts 2016 på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup.

Priserne ledsages af 5000,- som en anerkendelse fra Norddjurs Kommune for prismodtagernes store engagement.

Årets kulturpris 2016
Kulturprisen er indstiftet med det formål at påskønne den indsats, der ydes af kulturelle ”ildsjæle” og at styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter. På den måde synliggøres mangfoldigheden af kulturtilbuddene i Norddjurs Kommune.
Kulturelt Samvirke og medlem af kultur- og udviklingsudvalget Bente Hedegaard (S) udgør priskomitéen. Komitéen har i år modtaget 8 indstillinger fra borgere og foreninger

Kulturpris 2016 går til Peter Bugtrup Præstholm, som er dirigent for tre orkestre: FDF-spejdernes Brassband, Grenaa Blæserne og Amatørteatrets orkester. I indstillingen til kulturprisen fremhæves Peter Præstholm for:

 • arbejdet som dirigent i de tre orkestre og som primus motor i alle tre orkestre
 • arbejde på tværs af generationer specielt i FDF-spejdernes Brassband, hvor deltagerne er fra 7 til 80 år
 • arbejde med at sikre generationsskifte i FDF-spejdernes Brassband
 • evner til at formidle musik og glæden ved musik
 • pædagogiske evner i forhold til at få samspillet til at svinge i orkestrene
 • kreative evner – spiller, komponerer og arrangerer musik
 • åbenhed for, at deltagerne i orkestrene bidrager med ideer til, hvad orkestrene skal spille, hvad enten det er modne eller ældre musik.

Øvrige nominerede
Lars Chalmer Rasmussen, Pavillonens bestyrelse, Per Schultz Petersen, Grenaa Marineforening, Kim Jacobus Poulsen, Gjerrild, Ole Nørgaard, Auning, Kirsten Bundgaard Swift, Sostrup Slot, Jens Stavnskær Pedersen, formand for Grenaa Kunst- og Musikforening, Grenaa Kunst- og Musikforening, Tove Hjort Jensen, Ørsted.

Årets frivillige leder
Prisen hylder og anerkender en frivillig ”ildsjæl” i fritidslivet og synliggør mangfoldigheden i ildsjælenes arbejde i Norddjurs Kommune, hvor de er med til at styrke og udvikle nye fritidsaktiviteter. Det er Norddjurs Idrætsråd og Spejdersamvirket, som vælger både prismodtagerne til årets frivillige leder og årets forening.

Årets frivillige leder 2016 er Gert Slot Nielsen, Formand for forretningsudvalget Dolmer Rideklub (DOR). Gert er blevet indstillet til dette års pris for:

 • Mange års utrætteligt arbejde i DOR i udvalg, støtteforening eller forretningsudvalg
 • Hans fokus på god økonomi, trivsel og samarbejde, og at arbejdet skal komme børn og unge til gode
 • Gert har med sin gode positive tilgang til andre formået at inddrage unge mennesker i udvalgsarbejdet
 • Han er primusmotor, når DOR har skullet vise flaget ved arrangementer.
 • Hans gode energi i foreningsarbejdet og næse for at få de økonomiske ender til at nå sammen gør, at DOR kan stille "handicapheste" til rådighed.

Øvrige nominerede
Familien Rohde, Grenaa Badminton Klub, Martin Espensen, Auning Gymnastik forening, Pia Johnsen, Djurs, Handi fodbold, Tove Hjort Jensen, Ørsted, Bent Østergaard, Fausingbogen.

Årets forening
Prisen som årets forening skal være med til at synliggøre mangfoldigheden af fritidstilbuddene i Norddjurs Kommune samt være med til at styrke og udvikle nye fritidsaktiviteter.

Årets forening 2016 er Grenaa Badminton Klub, som er indstillet til prisen for:

 • Klubbens bevidsthed om de nye tiders krav til fleksibilitet og udvikling
 • Klubben følger nøje trenden og afprøver løbende forskellige løsninger
 • Klubben er meget opmærksom på at ”spotte” nye kommende frivillige ledere til varetagelse af interesseområder
 • Badminton er i øjeblikket på landsplan i tilbagegang. Klubben har derfor iværksat forskellige initiativer for at kunne tiltrække nye medlemmer.

Øvrige nominerede
Grenaa Kunst – og musikforening, Grenaa Tennis Klub, Tå IF Håndbold.


Foto: Årets prismodtagere 2016 og prisoverrækkerne

Fra venstre mod højre: Else Søjmark, formand for Kultur- og udviklingsudvalget, Lotte Rhode, Grenaa badminton Klub, Gert Sloth Nielsen, Dolmer Rideklub, Peter Bugtrup Præstholm, FDF-spejdernes Brassband, Grenaa Blæserne og Amatørteatrets orkester, Bente Hedegaard, Kultur- og udviklingsudvalget.


Åstrup Idrætsforeningen generalforsamling d. 30.januar 2016


Formand Jørgen Josefsen overrækker ”Årets træner”, Nicki Nettermann pokal og blomster.

 


Bestyrelsesmedlem Susanne Østergaard overrækker ”Årets Leder”, Elin Rasmussen pokal og blomster.

 


Bestyrelsesmedlem Kai Hansen overrækker ”Årets Hjalmer”, Anders Nielsen pokal og blomster.


Ca. 55 fremmødte. Vi startede med sangen ”I Danmark er jeg født”

1. Dirigent: Knud Kildal blev valgt

2. Beretninger:
a. Formanden Jørgen Josefsen:

Omtalte den store oplevelse med foreningens 50 ¨års jubilæum, fester, reception, jubilæumsskrift og arrangementer året igennem. En stor tak til jubilæumsudvalget.

Fem æresmedlemmer blev udnævnt: Tony Udsen, Lotte Boje, Kresten Udsen, Knud kildal, Susanne Østergaard for 25 års fortløbende frivilligt arbejde eller min 30 år i alt.

ÅIF er pt. 10 afdelinger, hvor det sociale miljø stadig vægtes sammen med det sportslige. Kioskudvalget kommer i den forbindelse med nye ideer. – Der har været afholdt tre stormøder, hvor alle afdelinger deltager sammen med HB. De fortsættes i 2016. – Loppemarkedet rostest meget for en kæmpe indsats og ny rekord, - selv om der er masser allerede nu på ”gården”, er der stadig plads til alt, der kommer ind, eller man selv afleverer derude.

Særlig dejligt er indvielsen af det flotte fitness center efter 10 år forarbejde – ligeså med det store grillhus, hvor krat og er ryddet og huset opført af krolfmedlemmerne. Alle er velkomne til at benytte grillhuset bag hallen.

Nye tiltag er der allerede gang i med indretning af lokaler på 1.sal med taktikrum, nyt fodboldlokale, et klubrum og stort fælles mødelokale. Stor tak medlemmer, forældre, ledere, trænere og sponsorer.

Kommentarer: Regler for brug af grillhuset (kan rundsendes til alle afdelinger + hjemmesiden).- Ole Rasmussen efterlyste en mere smidig ordning omkring æresmedlemmers kontingentfrihed.

2.B Fodbold ved Per Kildahl

Per omtalte stor sportslig indsats i flere rækker året igennem. 2015 var også året, hvor samarbejdet med Hammelev havde eksisteret i 20 år! – Indførslen af conventus havde været op ad bakke. Kommunens renoveringspulje har bidraget med 25.000 kr. til flere forbedringer. – Lørdage kl 9-10 er der indført Bold & Motion, hvor alle er velkomne uanset afdeling. – et par bedsteforældre har startet med træning for de 3-6årige og flere unge trænere. Super flot.

Der er også kommet mange pigehold, som foregår i tæt og godt samarbejde med AC Norddjurs, Ørum.

En del af sommeren har der været flygtninge på fodboldbanerne og der spilles stadig lidt sammen. Kommunens Frivilligpulje gav 6.000 kr. til indkøb af støvler til centret til udlån.-Intersport Cup blev godt afviklet over 5 spilledage.

Størst sportslig succes med seniorer herrernes oprykning til S1 medførte en utrolig masse svære og ofte ubehagelige møder omkring FC Djursland.- DBU havde først givet lov til oprykning for holdet, men ændrede senere beslutningen, med den begrundelse at et klubhold kan ikke spille i samme række som overbygningshold fra FC Djursland., der jo rykkede ned endnu engang. Resultat af det hele er endt med, at en enkelt af de tre andre moderklubber ikke vil acceptere ÅHFs udtræden for senior. End ikke en observatørpost i bestyrelse kunne man gå med til. – Der er dog ikke tvivl om, at ÅHF samarbejdet ønsker at bakke op om FCD især på ungdomssiden. Tak til alle hjælpere og invitation til et stort anlagt afdelingsmøde d. 9.2, hvor der skal fastlægges en helt ny afdelingsstuktur + valg.

2.C Gymnastik ved Bodil Nielsen

Bodil fastslog det stadig foregår med god, grundig gymnastik for alle dele af kroppen. Stadig plads til flere, der både gælder M/K i den nye sal mandage. – 4 gymnaster deltog til Gymnastrada i Helsinki til stor oplevelse.

2.D Håndbold ved Jørgen Josefsen

Jøsse omtalte den sportslige fusion mellem Grenaa og Åstrup håndbold. Fusionen med navnet Åstrup/Hammelev-Grenaa er kommet godt fra start og med mange nye medlemmer, og næsten hold i alle rækker. Trods begyndervanskeligheder er fusionen ved at være plads. Åstruphallen er valgt som primær hal, og de fleste kampe foregår der. Stor ros til Bent Pedersen fro hans kæmpe indsats med at drive kiosken. Reklamerede for medlemsmøde tirsdag den 2. februar.

2.E Badminton ved Gert Jensen

Gert omtalte, at der mange steder er med færre badmintonspillere end før. Derfor er der god plads i både Idrætscentret, men også i vor nye sal. Afdelingen spiller på motionsplan.

2.F Folkedans ved Ole Rasmussen

44 dansere, danseleder og 3 musikere er rigtig flot, da mange foreninger melder om nedgang. Danserne viser et imponerende fremmøde. Stor tak til dygtige leder og musikere.

2G Fitness ved Maria Storborg

Maria slog fast, at der fremover kun er Åstrup Fitness, der så dækker over holdtræning, spinning og styrke i hver sit af de nye, flotte lokaler. Omkring 300 medlemmer pt., men meget gerne endnu flere, da der er en stor husleje. Vær opmærksom på, at medlemmer af andre ÅIF afdelinger kan træne fuld fitness hele ugen for kun 150 kr./mdr.

Skadede spillere fra andre afdelinger kan også komme billigt til genoptræning mv. Afdelingen køber så et antal adgangsbeviser. Henvendelse til Maria. Afdelingens har masser af ønsker, men skal hænge sammen økonomisk.

En meget høj lydgennemtræning mellem lokalerne skulle snart forsøges afhjulpet med nye plader i væggene.

2H Petanque ved Kresten Udsen

Afdelingen har været nødt til at trække 2.divisionsholdet, men deltager stadig ved regionale stævner. Lige nu er det lidt svært at have spillere nok som mange andre steder med petanque. – Formanden Tony Udsen er trådt tilbage efter 20 års stort arbejde. Ny formand er Niels Hammer.

2i Senioridræt ved Ole Rasmussen
I gennemsnit omkring 130 aktive på halgulvet under ledelse af Bodil Nielsen. En anelse færre totale medlemmer endt sidste år, men super flot. Udvalget har fået flere medlemmer.

2H Krolf ved Anders Nielsen

Nu 47 spillere, der spiller uanset vejret året rundt. Tirsdage eftermiddage/aften og torsdag formiddage. Arrangerede ved Åstrup dagen årets Østjyske Mesterskaber med 90 spillere. Deltager i mange ”Træf” gennem sæsonen. Har brugt en masse timer på den nye bane med flot beplantning og kæmpeindsatsen med det nye grillhus. Særdeles mange medlemmer har deltaget i dette.

2J Fysisk Aktiv For Sjov ved Kai Hansen
Er ikke en afdeling, men referer til HB. Kai orienterede om det tværgående med månedlige arrangementer og gratis introduktionstilbud til fitness. Målgrupper er folk, der gerne vil være aktive, men har begrænsninger. Man ser gerne, de der kommer med efterhånden kommer med som en del af de almindelige aktiviteter. Raske er altid velkomne.

Pænt tilskud fra kommunens Voksen- og Plejeudvalg. Ideer og forslag til relevante arrangementer efterlystes.

3. Regnskab ved regnskabsfører Anne Grethe Slot
Regnskabet blev gennemgået af regnskabsfører Anne Grethe Sloth som viste et fint overskud.

4. en pause til en flot brunch

5. Indkomne forslag:
Der var fra bestyrelsen udarbejdet helt nye vedtægter. Både nye og gamle vedtægter blev udleveret og de nye blev grundigt gennemgået med påpegning af ændringerne. Formanden anbefalede forslaget, da nye vedtægter er nødvendige. Godkendt uden afstemning med virkning fra 30.1. 2016. – Vedtægterne kan ses på hjemmesiden.

6.Valg af formand Jørgen Josefsen genvalgt

7. Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt ( genvalgt ) Kai Hansen
Henrik Hedegaard
Kresten Udsen
Gert Jensen

8. Valg til suppleanter Sebastian Grauert valgt som 1. suppleant Som 2, suppleant valgtes Anette Hedegaard.

9. Valg af revisor: Genvalg til Sonja Andersen

10. Valg til revisorsuppleant Genvalg til Jørgen Nielsen