ÅIF info

Til forsiden

Gå tilbage

 

Vedtægter

Forretningsorden

 

Adgangskontrol

Bestyrelsesreferater

Hæderspriser

Kiosk/Cafeteria

Medlemsregistrering

Ændringer i forb. med loppemarked

Æresmedlemmer

 

 

 


Forsikringer

Idrættens forsikringer
Alle foreninger, som er medlem af DGI og DIF, er en del af den kollektive forsikringsaftale Idrættens forsikringer. Det betyder blandt andet at alle, der yder en indsats i foreningen, er dækket af en arbejdsskadeforsikring.
 
Er uheldet ude, skal I selv rette henvendelse til Tryg og udfylde de relevante papirer, som findes på hjemmesiden http://www.idraettensforsikringer.dk - her kan du også læse meget mere om idrættens forsikringer generelt. 
Følgende er dækket af forsikringen: 


1. Arbejdsskadeforsikring
Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i eller udfører opgaver for foreninger organiseret under DGI eller DIF. Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om arbejdsskade.
 


2. Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker erstatningsansvar, som bliver pålagt foreninger organiseret under DGI eller DIF. Forsikringen dækker også det erstatningsansvar, ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v.
 


3. Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om tvister, der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde.
 


4. Rejseforsikring
Forsikringen dækker under rejse til arrangementer overalt i Verden UDEN FOR Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.
 
Alle, der rejser i idrættens interesse, er omfattet af forsikringen – dvs. idrætsudøvere, lønnede og ulønnede ledere, trænere, instruktører, dommere og andre ansatte under rejser og ophold i udlandet. 


5. Psykologisk krisehjælp
Forsikringen giver dækning til psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i forbindelse med aktivitet i klubben/foreningens interesse overalt i Verden.