ÅIF info

Til forsiden

 

Vedtægter

Forretningsorden

Momsmæssige forhold

Skatteregler

 

Adgangskontrol

Bestyrelsesreferater
-pt. ikke tilgængelig

Forsikringer

Hæderspriser

Kiosk/Cafeteria

Medlemsregistrering

Standard kontrakt for ulønnede trænere og ledere

Ændringer i forb. med loppemarked

Æresmedlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅIF info

Dagpenge eller efterløn – du må gerne arbejde frivilligt
2017

Du må gerne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en idrætsforening, selvom du er på dagpenge eller efterløn. Men der er nogle regler, du skal være meget opmærksom på.

 Alle har ret til at være frivillig fodboldtræner, fitnessinstruktør, bestyrelsesmedlem eller udføre andet frivilligt, ulønnet arbejde i en idrætsforening i Danmark, også selvom de modtager dagpenge eller er på efterløn.

 Som udgangspunkt bliver du nemlig ikke trukket i dagpenge eller efterløn, når du har frivilligt ulønnet arbejde i en forening med et almennyttigt formål – og idrætsforeninger er netop foreninger med et almennyttigt formål. Men der er en række regler, du skal være opmærksom på.

 Husk, at du skal oplyse din A-kasse om, at du er frivillig, ligesom du skal gøre A-kassen opmærksom på, hvis det frivillige arbejde ændrer sig.

 Tjek reglerne
Du skal være opmærksom på, at der er forskellige kategorier af frivilligt arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din A-kasse og afklarer, hvordan de vil kategorisere dit frivillige arbejde. Det er nemlig A-kassen, der fortolker loven og dermed tager stilling til, hvilken kategori, dit frivillige arbejde hører under.

3 kategorier af frivilligt arbejde

Kategori 1: Frivilligt arbejde uden begrænsning.
I denne kategori er der ingen begrænsninger for frivilligt ulønnet arbejde i en idrætsforening, dvs du kan være frivillig alle de timer, du har lyst, uden du bliver trukket i dagpenge eller efterløn. Dette gælder, hvis der er tale om frivilligt ulønnet arbejde, der normalt ikke løses som lønnet arbejde, f.eks. bestyrelsesmedlem eller træner/instruktør.

Kategori 2: Frivilligt arbejde op til 15 timer om ugen
Hvis der er tale om opgaver i en idrætsforening, hvor det er almindeligt at opgaverne løses af lønnede, må du højst udføre 15 timers frivilligt arbejde om ugen, hvis du er på dagpenge eller efterløn.

Kategori 3: Frivilligt arbejde – fradrag
Hvis du har frivilligt, ulønnet arbejde inden for en række forskellige funktioner, så vil der være fradrag i din efterløn eller dagpenge allerede fra første time. Det gælder f.eks. hvis du udfører håndværksarbejde, der kræver autorisation.

Får du folkepension, sygedagpenge eller andre offentlige ydelser?
Hvis du er på folkepension er der ingen restriktioner i forhold til frivilligt arbejde.
Som udgangspunkt er der heller ingen begrænsninger, hvis du er på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjobløn eller i et ressourcejobforløb. Men der er en lang række forhold, du bør være opmærksom på, så tal med din sagsbehandler, hvis du har planer om at udføre frivilligt arbejde.

”Standard kontrakt” ulønnede trænere og ledere