ÅIF info

Tilbage

 

 

 

 

 

 

ÅIF info

Trænerkontrakter

En klar aftale med dine instruktører og trænere er en forudsætning for et godt samarbejde.

Standardkontrakt er udgangspunktet
DGI har i samarbejde med juridiske rådgivere skrevet en kontrakt, der kan bruges som standardkontrakt. Kontrakten kan ikke bruges i alle tænkelige situationer. Samtidig kan den være et udgangspunkt for en snak om, hvilke betingelser samarbejdet indeholder.

Både til lønnede og ulønnede trænere
Kontrakterne kan bruges til et lave en aftale med både træner, instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Kontrakten for ulønnede trænere er for dem, der ingenting modtager eller kun modtager godtgørelse for det frivillige arbejde.
Trænerkontrakten til ulønnede træner her (til udskrivning)
Trænerkontrakten til ulønnede træner her (til online udfyldning)

Kontrakt for for lønnede trænere og instruktører er en standard ansættelseskontrakt, der indeholder typiske emner for en ansættelse. 
Trænerkontrakten til lønnede trænere her (til udskrivning)
Trænerkontrakten til lønnede trænere her (til online udfyldning)