Hovedafdeling

Til forsiden

Til afdelinger

 

Bestyrelsen

Galleri

Nyheder

 

Hovedafdelingen 

Kære spillere, trænere og ledere - Håndbold
18.12.2016

I forlængelse af dagens tidligere udmeldinger har vi i dag nedsat et nyt Eliteudvalg, til at samle trådene, bestående af: Jasper Pedersen, Susanne Østergaard, Per Pedersen, Mette Jacobsen og Undertegnede Torben de Place, som også på mødet blev konstitueret som Eliteudvalgets nye formand.

Det nye Eliteudvalg vil forsat arbejde på, at være den førende håndboldklub på Djursland og har i den forbindelse valgt at nedsætte kontaktpersoner til såvel dame- som herreholdene i udvalget. Der vil også fremadrettet blive afsat flere ressourcer til at løfte dameafdelingen, og en snarlig afklaring af damernes trænersituation er nært forestående.

Som udgangspunkt arbejder det nye udvalg ikke videre med de planer, der har skabt den nuværende situation, men skulle der komme en direkte henvendelse fra en håndboldklub, tager vi naturligvis dialogen. Indtil da er diskussionen hermed lukket.

Min telefon (23 74 11 85) er åben for spørgsmål 24/7 for alle som føler behov herfor.

På Eliteudvalgets vegne
Torben de Place