Fitness

Gå tilbage

Ordensreglement

Der er ikke mange regler i Åstrup Fitness, men nogle få, enkle retningslinjer, som for de fleste vil virke helt naturlige.

Al træning foregår på eget ansvar

Børn og unge under 15 år må ikke træne i centret, men er velkommen til at opholde sig i lokalerne i forbindelse med forældre eller værges træning. Børnene skal i så fald være under opsyn og må ikke benytte maskinerne eller forstyrre andre fitnessudøvere.

Adgangsbrikken er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i centret, også i det tilfælde at døren står åben, af hensyn til kontrollen. 

Adgangsbrikken må ikke overdrages/udlånes til andre.

Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i motionscenteret.

Ved kontingentrestance lukkes adgangsbrikken.

Der skal skiftes til træningsfodtøj, inden man går ind i centeret.

Omklædning skal foregå i omklædningslokalerne. Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj eller tasker i motionslokalet.

Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.

Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte m.m. på plads efter brug.

Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug. Smid brugt papir m.v. i skraldespanden.

Mobiltelefoner skal være på »lydløs«, og telefonsamtaler skal foretages uden for træningsrummet.

Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt.

Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt.

Misbrug af inventar, træningsudstyr, medlemskort, tilsidesættelse af regler samt chikane af medlemmer eller personale giver Åstrup Fitness ret til at ophæve medlemsskabet uden refusion af kontingent.